SMARTBMONEY

Bör topp ur nunom vi ska vända ner här bör de ta ordentlig fart

OMXSTO:JM   JM AB
Jm mot söder igen då ? Inför rapport

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.