jan9011

Johnson&Johnson

Lång
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
Johnson&Johnson inne i en vimpel formation på W-graf. Kanske behövs ett utbrott ur denna för att ta art upp?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.