SMARTBMONEY

J@j kommer få det tufft

Kort
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
Aj aj aj dimon formation in place

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.