iamyasink

KAMBI

Lång
iamyasink Premium Uppdaterad   
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
KAMBI har skapat efterfråga efter att den brutit nacklinjen utmarkerad. Tror att R/R är bra från dessa lägen att gå lång. Jag kommer att ha min stopploss strax under nacklinjen för att undvika nedgång. Från dessa nivåer förväntar jag mig 20% eller mot fib 05, 0.618. Första motståndet är 287kr. MACD positiv. Rapport 11 februari.
Kommentera: Vi klarade inte hålla nacklinjen. Stopploss gick! Placerar ett larm om vi kommer tillbaka över nacklinjen
Kommentera: Larm triggades och kambi blir intressant här igen. Draftkings i USA har gått starkt och tror att det kommer smitta av sig här. Bevakar etablering över 241 SEK.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.