Oj oj oj! Kambi upp 50% från senaste inlägget grattis till er som tog position!!

Befinner sig än i konsolideringsområde bevakar eventuellt utbrott på 270kr. Dock ser det orklös ut med tanke på börsens klimat. I annat fall kan man scalpa i konsoliderings området mellan 270-180kr.

Tekniska indikatorer:
MACD: Positiv.
RSI: Något överköpt.

iamyasink

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.