boowee

Kambi bryter sig fri?

Lång
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Ett försök med lite elliot ..
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.