HugoSnell

Kambi kan möta motstånd

Kort
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
När Kambi visar överköpt renligt RSI leder det till nedgång enligt tidigare data. Kambi möter också ett tidigare motstånd och har även haft en parabolisk uppgång.

Kommentarer