HugoSnell

Kambi kan möta motstånd

Kort
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
När Kambi visar överköpt renligt RSI leder det till nedgång enligt tidigare data. Kambi möter också ett tidigare motstånd och har även haft en parabolisk uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.