qoie

Kambi 5e våg

Lång
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Enligt min ew analys ska Kambi inleda en 5e våg då den gjort ett gapclose på ett gammalt gap. Om inte börsen får ett nedställ som drar ned allt så ser detta lovande ut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.