OMXSTO:KAN   KANCERA AB
Kancera: populär aktie med tidigare väldigt god handelsvolym och oändliga tradingmöjligheter. Toppade ut runt dryga 4,30kr men har därefter varit en ganska sorglig historia för ägarna. Har följt aktien en tid nu och ser sedan ett par dagar tydliga indikationer på att aktien kan stå inför en vändning. Den handlas nu, fi princip ör första gången sedan Q4, norr om både MA 50 & MA 100 och smyger sig mot ett bryt av MA200. Den nedåtgående trenden ser ut ha få ett hål i taket och RSI visar på tilltagande styrka. Volymen i aktien ser också ut att tillta med bättre köpvilja på dessa numera låga nivåer. Ser ett fint läge i Kancera. Äger ej aktier i bolaget i skrivande stund men kan ändras fort.
Handel aktiv:
Numera ägare.
Kommentera:
Alltid risky att ge sig på ett utvecklingsbolag dagarna innan rapport, men anser att dagens släpp visar på ett stabilt utgångsläge och efter ett litet tilläggsköp och något lägre snittpris känns Kancera som ett lovande innehav och en bra swingmöjlighet.
Handel aktiv:
Efter ett par dagars automatiserad handel och offloading av SHB börjar denna åter handlas tillbaka. Spännande tider med en hel del stundande tillfällen då vi kan se tydliga rörelser och snabbt ökande aktivitet.
Handel aktiv:
Håller position, aktien handlas väldigt passivt sedan jag klev in. Ner någon procent i skrivande stund. Avvaktar.
Trade stängt manuellt:
Stängde position på 21,35kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.