robingoeransson

kancera mönster.. möjligt utbrott i närtid?

Lång
OMXSTO:KAN   KANCERA AB
ren spekulation.. och enbart byggt på historiskt mönster.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.