robingoeransson

kancera mönster.. möjligt utbrott i närtid?

Lång
OMXSTO:KAN   KANCERA AB
ren spekulation.. och enbart byggt på historiskt mönster.

Kommentarer