Xplosivo

Nedgången klar på långa charten?

ICEUS:KC1!   COFFEE C® FUTURES
Hittade en signal efter utbrott nedåtgående kil.
Rekylerade och kan nu ta fart uppåt igen ..
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.