SUPERINVESTIL18

Karolinska Development - befarar stor nedsida om mer än 20%

Kort
OMXSTO:KDEV   KAROLINSKA DEVELOPMENT AB SER.B
Vi befinner oss i ett viktigt läge. 3,115 kr är jätteviktigt att vi inte bryter under. Problemet med ett bolag som får så pass kraftiga och snabba uppgångar på fundamentala nyheter är att det egentligen inte finns så många stödzoner (där köpare kommer till). Bryter vi under 3,115 kr tror jag att vi därför ser en nedgång på ca 20% till minst 2,43kr.

Det som oroar mig mest är att vi i fredags fick ganska stark säljkraft när vi försökte bryta upp - därför ser jag primärt att vi ser 3,115 kr , men risken känns stor att vi kommer falla under och då ser vi tyvärr 2,4 kr som nästa target.

Kommer det fundamentala nyheter (vilket kursen drivits av i aktien, ja då kan man se andra resultat)
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.