CarlAndersson

Lång i Kinnevik

Lång
OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Lång i kinnevik vid stödnivå nu. TP vid nästa motstånd och stop loss jämt under 208
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.