jan9011

Kirkland Lake Gold

Lång
TSX:KL   None
Kirkland Lake Gold , en aktie som ser ut att ha mer att ge på uppsidan

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.