intelligentSwi47141

Kommer Klov bryta genom taket?

OMXSTO:KLOV_B   None
Låga PE PS och PB. Kommer klov bryta genom taket och gå upp mot 20 igen? Byter VD och klydd i styrelsen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.