KalleZen

Klövern 1D

Lång
OMXSTO:KLOV_B   None
Intressant potentiell OHS i Klövern. Positiv divergens i RSI.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.