mrtradern

Klövern

OMXSTO:KLOV_B   None
Ej troligt att vi får se ett bryt upp innan rapport 23e, men man vet aldrig

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.