mrtradern

Klövern

OMXSTO:KLOV_B   None
45 visningar
0
Ej troligt att vi får se ett bryt upp innan rapport 23e, men man vet aldrig