jan9011

Kongsberg Gruppen

Lång
OSL:KOG   KONGSBERG GRUPPEN ASA
Kongsberg Gruppen
FA från Aktiellt : NY INITIERING
Det har länge varit på väg!
Kongsberg Gruppen kan äntligen kapitalisera på beslutet som togs mer än 20 år sedan, att utveckla den enda sjömilitära försvarsmissilen i sin klass i västvärlden de senaste 40 åren. De är nu i en position att vinna kontrakt värda 100 miljarder NOK , vilket skulle tredubbla deras försvarsintäkter innan 2023p. Vidare, deras förvärv av Rolls-Royce marindivision representerar en unik möjlighet att bli en världsledande marinutrustningsleverantör med verkligt integrerade lösningar, och att mer än dubbla sina intäkts- och vinstpotential i branschen. Vi inleder bevakning av Kongsberg Gruppen med en Köprekommendation och riktkursen 160 NOK .

Investment case
Kongsberg Gruppen är i en utmärkt position för att säkra försvarsprojekt värda 100 miljarder NOK , vilket är oöverträffat relativt till deras storlek och historia. Vidare, tror vi att marin- och offshore-marknaden har passerat botten och kommer att förbättras de kommande tre åren, drivet av oljepriser som väntas stanna över breakeven-punkten för de stora oljebolagen, betryggande tillväxt i investeringar, förbättrad tillgång/efterfrågan-fundamenta för de flesta fraktsegmenten, och fortsatt tillväxt i den globala sjöfartshandeln.

Nyckelpunkter i rapporten
Den globala försvarsbudgeten väntas öka i en högre takt än någonsin under 2019p-2023p, drivet av en ökad friktion globalt, säkerhetsrisker och en modernisering av USA:s militär. Nedläggningen av offshore-fartygen i alla segment har förbättrat tillgång/efterfrågan-fundamenta, och en ökande efterfrågan leder till återaktiveringen av inaktiva fartyg, vilket i sin tur driver efterfrågan på Kongsberg Maritimes produkter. Den globala sjöfartshandeln väntas växa 3,8% årligen mellan 2018p-2023p.

Värderingsmodell
Kongsberg Gruppens prissättning är tuff på kortsiktiga vinster, vilka dock är negativt påverkade av förvärvet av de förlustbringande operationerna hos Rolls-Royce. Vidare, infasningen av de stora försvarskontrakten kommer endast börja trappas upp från och med 2020p. Vår värdering indikerar en riktkurs på 190 NOK , och i bästa fall en värdering på 275 NOK , där vi sedan applicerar en 15% rabatt. Vi inleder bevakning av Kongsberg Gruppen med en Köprekommendation och riktkursen 160 NOK .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.