KalleZen

KORS 1D

Lång
NYSE:KORS   None
Bra R/R för att ta lång posse och hänga på trenden.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.