OMXSTO:LATO_B   LATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
Fyller på med aktier i investmentbolaget Latour som efter fallet, trots en helt ok rapport i början av november, ser ut att repa sig fint . Tror vi inom kort tar oss över motståndet runt 112.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.