MiXzZiLe

Andra gången som Latour når över 60% i substanspremie.

OMXSTO:LATO_B   LATOUR, INVESTMENTAB. SER. B
Latour har nått över 60% i substanspremie och sist det hände så gick aktien ned lite över 20%. Om man ska anta att samma sak händer igen så finns det möjlighet på ca 20% avkastning ned till 200 EMA .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.