Tobbe999

Lifeclean uppsida runt hörnet

Lång
OMXSTO:LCLEAN   LIFECLEAN INTERNATIONAL AB
Reaktion upp ifrån stödzon= Uppsida! Ser två möjliga targets, se bild. Rsi har bottnat och är på väg upp igen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.