Tobbe999

Uppsida för LCLEAN

Lång
OMXSTO:LCLEAN   LIFECLEAN INTERNATIONAL AB
Lifeclean har verkligen visat styrka och jag tror att vi ska upp till gröna motståndszonen igen! Ca 18% upp dit.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.