dalahast

Leo Vegas

Kort
OMXSTO:LEO   None
Leo Vegas och lite uppdatering. HS-formationen aktiverad. Söker nu en ingång för kort
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.