jan9011

Leo Vegas

OMXSTO:LEO   None
Leo Vegas börjar leta sig uppåt? Väl häftigt Gap nu för att haka på. Avvaktar en rekyl ner och ser om det kommer in nya köpare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.