OMXSTO:LIDDS   LIDDS AB
Aktiekursen har konsoliderat mellan 13-20 i två år och befinner sig just nu vid sin nedre kanallinjen. Efter den genomförda emissionen pressas kursen nedåt av säljarna. Köparna visar styrka vid 13. Skulle den nedre trendlinjen vid 13 hållas ser jag en möjlighet till att kursen tar sikte mot 16-17 kronor vid Bollinger bandets övre band där kursen inte omöjligtvis går in i en ny konsolidering. Detta är en uppgång på cirka 20% mot dagens kurs.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.