BINANCE:LINKUSD   ChainLink / US Dollar (calculated by TradingView)
Visar månadsgrafen i loggskala med mina annoteringar i grafen.
Jag gillar att zooma ut när jag kollar på denna typen av grafer.

Här ser vi ett möjligt scenario som kanske har lite edge om man vet hur man genomför. Vi får se.


ENGLISH:
Showing the month chart in log scale with my notes and annotations.
I like to zoom out when looking at these type of charts.

One possible scenario with perhaps some edge to it. We'll see.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.