Link som går i kanal. Har tydliga stöd och motstånd. Om kurvan bryter ur kanalen finns ett eventuellt ingångsläge

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.