jan9011

Loomis

Lång
OMXSTO:LOOM_B   None
Loomis fick säljrek av någon analytiker, men tycker inte riktigt det. Så länge 267:- håller så tittar jag mer efter köp på bra nivå.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.