Antte

Lucara diamond liten reflektion

OMXSTO:LUC   LUCARA DIAMOND CORP
Lucara diamond har varit i nedåtgående trend större delen av 2021.
Under hösten sågs möjlighet till konsolidering och eventuellt brott uppåt som dementerades i ett likvidietsblock och lägre lägsta sågs i mitten av december.
Den lägsta i december har testat en demandzon och förhindrat ytterligare färd söderut mot historiskt låga nivåer kring 3 kr .

Jag ser både fördelar och nackdelar med utseendet i grafen. Känslan är att nedåtgående trend är på väg att brytas men frågan är hur nära de historiskt låga nivåerna vi ska gå innan detta sker.

Covid-19, inflation , stigande räntor... Några/någon av dessa faktorer kan vara positiva för diamantpriset.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.