OMXSTO:LUMI   LUNDIN MINING CORPORATION
Bra R/R på den trendlinjen.. stopp under trendlinjen på volym.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.