Antranig

Huvudskuldra?

Antranig Uppdaterad   
OMXSTO:LUMI   LUNDIN MINING CORPORATION
En huvudskuldra på gång? Eller är jag helt ute och cyklar?
Kommentera: Oklart vart den ska, men det verkar som att aktien bryter upp...återstår att se.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.