OMXSTO:LUMI   LUNDIN MINING CORPORATION
LUMI ser inte ut att ha någon kraft uppåt, tror kortsiktigt att vi ska ner ett ben eller två
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.