trevorf

Lundbergsföretagen B, Ut ur molnet och på väg upp?

Lång
OMXSTO:LUND_B   LUNDBERGFÖRETAGEN AB, L E SER. B
Ut ur Molnet & postiv OBV, Entry 291, T1 300, SL 284,9
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.