PublicPete

Lundin P fortsätter sin fina trend upp

Lång
OMXSTO:LUPE   None
Har vart med på Lundin P-tåget sedan årsskiftet, något som gett ett bra resultat. Tror att det kan komma en kortare rekyl ned efter dagens uppgång men att trenden ser fortsatt stark ut för de kommande veckorna. När väl en kortsiktig dipp kommer så ska jag försöka tanka på mer för långsiktigt innehav.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.