PublicPete

Lundin P fortsätter sin fina trend upp

Lång
OMXSTO:LUPE   None
Har vart med på Lundin P-tåget sedan årsskiftet, något som gett ett bra resultat. Tror att det kan komma en kortare rekyl ned efter dagens uppgång men att trenden ser fortsatt stark ut för de kommande veckorna. När väl en kortsiktig dipp kommer så ska jag försöka tanka på mer för långsiktigt innehav.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.