GenereraDeg

Bullish divergens och breakout

Lång
OMXSTO:LYKO_A   LYKO GROUP AB SER. A
Ser ett motstånd på 288 som varit ett tidigare stöd och fibonacci 0.236 från 445 men som ser ut att brytas tack vare gott bullish momentum.

Bullish divergence på RSI:n vilket också pekar på att vi ska uppåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.