OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
vi väntar antingen på våg4 eller b för att sen fånga våg 5 eller c

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.