alphacrowned

Long på M8G, MEDIA GAMES AND INVEST

OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
Vi har under några månader sett att M8G gjort en fantastisk utveckling.
Idag gjorde jag en kort analys för att visa hur jag tänker angående M8G.

I detta fall väntar jag på att priset ska ta sig ned till 52 nivån för att sedan se om det finns möjligheter att gå long genom att priset gör vår gamla resistance till support.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.