alex165754

M8G brytit ur en uppågående trend?

OMXSTO:M8G   MGI ? MEDIA AND GAMES INVEST SE
Aktien har stigit uppåt fint senaste tiden. Men har nu möjligtvis stött på en huvudaxlar eller dubbeltopp formation och har brytit under huvudtrendlinjen. Det kan vara en tillfällig utbrytning då trendliner ska ses som gummiband. Det som tala för aktien uppåt är den starka stödlinjen som börjar närma sig . Om den bryter igenom denna nedåt så kan det vara tecken på en ny trend kort. Om denna linjen håller så kan aktien fortsätta norrut eller hamna i en konsolideringsfas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.