eIIiotm

fin nivå i media and games invest

OMXSTO:M8G   MEDIA AND GAMES INVEST SE
denna zon tycker jag är fin för m8g samt positiv divergence på dagsgrafen som tyder på att den kan ha bottnat/vara nära en botten. index tror jag kommer falla ca 10% till så sålänge vi visar styrka så kan detta bli botten
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.