inboxmover

MEDIA AND GAMES INVEST SE M8G

Lång
OMXSTO:M8G   MGI ? MEDIA AND GAMES INVEST SE
Hej!

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.
Priset har precis utmanat och passerat största motståndet vid 54 kr i MEDIA AND GAMES INVEST SE.
Nu finns det viss risk för en sidledes rörelse, men kan gå upp till 60 kr på låg volym då tidigare köpare troligtvis sålt ut sig redan.
Volymprofilen till vänster indikerar att det varit hög volym upp till dagens kurs både sedan tidigare och även de senaste dagarna sammantaget.
Ett möjligt scenario skulle kunna vara att kursen söker sig upp till 60 kr innan rapport eller eventuellt högre.
Men kan finnas köpare som säljer innan rapporten då den kan gå ner.
Finns också möjlighet att marknaden kommer att prisa in rapporten i kursutvecklingen innan rapport.
Vid priser över 62 kr är nog utmaningen på ATH nära.
Naturliga FIB targets är vid 75 kr och 85 kr .

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.