SUPERINVESTIL18

M8G - mer uppsida väntas

Lång
OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
Jag tycker att Media and Games ser mycket fin ut just nu. Förra analysen som gjordes för ett par veckor sedan har idag stärkts genom att vi skapat oss en dubbelbotten i Stöd 1.

Jag tycker att det ser starkt ut och jag ser inga problem i att vi skulle nå 44 kr inom kort.

Bevaka sedan hur vi arbetar kring 45 kr för om vi bryter ovanför där kan vi till och med se ca 50 kr. Primärt väntar jag mig dock att vi når 44 kr.

Primär target: 44 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.