OMXSTO:M8G   MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE
Priset befinner sig just kring fib 0,5 här behöver vi se köparna steppa in och ta kontrollen för vidare uppgång men vi ser även att 38kr måste fortsätta agera stöd för att vi ska få någon slags momentum i aktien ( RSI / MACD divergence). Just nu är vi i en negativ trend att beakta och att ta en lång position här innebär risk då vi inte har någon tydlig vändning.

I detta fall använder vi oss av ADX indikatorn för att identifiera trenden.

Hur fungerar ADX indikatorn och hur implementerar vi den i vår trading?
Jag brukar använda ADX indikatorn på 14 dagars inställning samt att den skall vara ovanför 25 (röda horisontella linjen) för att definiera en stark trend. Under 25 är jag inte intresserad. Skulle den befinna sig under 25 kan detta vara en konsolideringsfas eller en bear trend. ADX kan ibland vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa mig filtrera bort dåliga trades.

För att vi skall vara på en bull trend vill jag se att ADX (vita linjen) samt DI+ (gula linjen) befinna sig ovanför 25 enligt ovan samt att DI- (röda linjen) skall befinna sig under 25. Men i detta fall ser vi att DI- samt ADX befinner sig ovanför 25 vilket hjälper oss att identifiera en bear trend i detta fall.

Men tillbaka till idén kring M8G . Vi ser även att kursen även brutit AVWAP (ankrat volym viktad pris), vilket även indikerar på att köparna inte finns samt den fallande volymen. Skulle vi bryta 38 kr kan vi förvänta oss 35-33kr där vi kan bottna. Men personligen tar jag ingen lång position för än jag sätt bekräftelser t.ex. att vi återtar EMA21. Återkommer med uppdatering när jag ser att en uppdatering krävs i idéen.

God jul och gott nytt år alla!

Gilla 👍& följ ❤️ för mer analyser och idéer!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.