Gyllenhammar

Media and Games Invest 15/11-21

Gyllenhammar Uppdaterad   
OMXSTO:M8G   MGI ? MEDIA AND GAMES INVEST SE
Media and Games Invest har gjort ett utbrott ur senaste tidens nedåtgående trend. Tar vi en närmre titt kan vi se att vi möter motstånd vid FIB 0,618 som vi inte orkar ta oss över.

RSI visar ett värde på 75 vilket indikerar att aktien är överköpt. Det finns helt enkelt inte momentum nu att ta sig över FIB 0,618. Ett troligt scenario är att vi går ner och återtestar utbrottet för att sedan fortsätta uppåt.

Utöver den tekniska biten fick vi se en väldigt fin rapport från MG . Kepler gick även ut med en upprepning av köprekommendation med en riktkurs på 82kr!

Hoppas på en spännande vecka!

Väl mött!
Kommentera: M&G mötte tydligt motstånd på FIB 0,56 och sjönk. Sedan hittade vi stöd vid FIB 0,386 men även där föll vi igenom. Är dock fortsatt bullish pga det fundamentala.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.