OMXSTO:M8G   MEDIA AND GAMES INVEST SE
Uppåttrend aktien har brutit ut från en kilformation och konsoliderar nu på en ny stödlinje. samlar för att fortsättar huvudtrenden uppåt. Enligt volymen kan den fortsätta i sidled ett tag till.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.