OMXSTO:M8G   MGI ? MEDIA AND GAMES INVEST SE
Ligger på bra stödnivåer så en swing med bra risk reward ratio är nu möjlig!!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.