SUPERINVESTIL18

Media and Games - ca 16% uppgång

Lång
OMXSTO:M8G   MEDIA AND GAMES INVEST SE
Vi befinner oss i en nedåtgående trendkanal. Jag ser att vi har studsat i en zon som jag tidigare ritat ut för egen räkning. Där har vi sedan fått en redig studs upp i och med starkt köptryck. Det gav en uppgång på ca 19% till dagens nivåer.

Jag vill se att vi bryter taket i den nedåtgående trendkanalen och kanske eventuellt återtesta det (se väg 1) för att kunna bekräfta ett brott i trenden. Sker detta så förutspår jag att vi når 44kr. Jag ser det som troligt att vi kommer bryta taket - ser vi sedan återtets så är analysen bekräftad och nästa anhalt bör vara 44 kr
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.