jan9011

Mastercard

Lång
jan9011 Uppdaterad   
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Mastercard och stigande kanal
Kommentera: American Express som jämförelse. Dom har tagit en varsin väg och en up den andre ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.