carljans

Maersk tekniskt läge inför rapport

carljans Uppdaterad   
OMXCOP:MAERSK_B   A.P. MOLLER - MAERSK B A/S
Maersk står inför ett intressant läge inför morgondagens siffror. Bolaget har tidigare under året höjt sin helårsprognos eftersom att den globala handeln är i ett gynnsamt läge för fraktbolagen.

Aktien har brutit ut ur sin stigande trend och har idag på kortare sikt brutit upp ur sin bull-flagga. För tillfället står aktien inför ett återtest av den stigande trenden.
Det som gör det hela intressant är att om vi kopierar den senaste impulsens längd och lägger den vid utbrottsnivån ser vi att vi får ett tekniskt target som korrelerar med Maersk trendtak. För att detta ska ske krävs det givetvis att morgondagens siffror tas emot väl av marknaden.

Det vi inte vill se i Maersk är att aktien inte har styrka nog att leta sig in i trenden igen. Skulle vi se en reject precis på trendlinjen ser jag detta som väldigt bearish för aktien och då räknar jag med att vi har en del fallhöjd i aktien.

Summa summarum. Kan aktien leta sig in i sin trend igen ser jag det som stor sannolikhet att aktien letar sig upp till trendtaket!
Kommentera:
Fin reaktion än så länge på rapporten och Maersk har tagit sig in ovanför trenden med råge. Behåller mitt target i min ursprungliga analys :)
Kommentera:
Maersk rakt upp på sista target. Blev en mycket fin rörelse!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.