jan9011

Maha Energy

Lång
OMXSTO:MAHA_A   MAHA ENERGY AB
Maha Energy och mina tankar runt denna. Få för mig att det kan bli en våg 5 nedåt. Om inte så tittar jag på köp ovanför enl. pil

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.